Els estudiants de 2n d'ESO estem estudiant l'edició de vídeo digital com a una altre manera de fer presentacions.


Mitjançant aquest link podem accedir a un curs del programa Pinnacle Studio 8