Analitzador mofosintàctic en llengua castellana (ESO). En concret es treballa: