Clica a la imatge per tal de poder treballar les diferents vistes d'objectes. VÍDEO EXPLICATIU.medio3d