vistas Activitat per a treballar les vistes com a sistema de representació d'objectes.