Les activitats de matemàtiques d'aquesta pàgina estan dirigides a Secundària i Batxillerat.

Antonio Rodriguez

 

 

Recta

F. Quadràtiques:

Pitagores (3r ESO: demostracions geomètriques del Teorema de Pitàgores)

Fraccions (2n ESO Representació gràfica d'una fracció)

Funcions

Combinatòria

Vectors (no disponible)

Transformac.

Factorització

Trigonometria