Amb aquest analitzador es pot fer un estudi morfològic de qualsevol frase en català o castellà.