sumesirestesIEscriu els noms dels números i practica sumes i restes