maquina de calcularTenim 60 segons per a fer el màxim d'operacions (sumes, restes, multiplicacions o divisions).