poligons 0

 • Identificació de figures planes en la vida quotidiana
 • Elements bàsics: costat, vèrtex, angle, eix de simetria
 • Classificació dels quadrilàters
 • Altura, costats i diagonals
 • Perímetre i àrea d'un rectangle

 

poligons 1

 • Línia tancada i oberta
 • Polígons convexos i còncaus
 • Polígons regulars i irregulars
 • Tipus de polígons
 • Tipus de triangles
 • Tangram

poligons 2

 • Simetries
 • Classificació dels quadrilàters
 • Altura, base i diagonal
 • Perímetre i àrea
 • Descomposició en triangles
 • Poliòminos