Clica a la tortuga per a començar a programar la tortuga per tal que comenci a dibuixar.turtle