alt Exercicis amb recolzament gràfic per a treballar l'aplicació pràctica de la multiplicació. També es pot treballar les sèries, les taules de multiplicar i els grups d'elements.