medicio

Exercici per a treballar aspectes de les diferents magnituds: longitud, temps, capacitat i pes.