Clica a sobre l'animal que sigui el resultat de la suma, resta o multiplicació.