Arbre de llestresMonojo està aprenent a parlar anglès. Has d'arrossegar les lletres des de l'arbre per endevinar el que diu