lacasa

 Posa els objectes al seu lloc i escolta el nom.