Aquest programa permet començar a treballar el joc de la serp al mateix temps que treballem amb el llenguatge de programació PASCAL. (1r de batxillerat).