Cliqueu a la imatge i trobareu apunts, exàmens, curriculum, etc. del dibuix tècnic a batxillerat.

Per exemple:

1 Circumferència tangent interior a dues altres.
2 Circumferència inscrita a un sector de circumferència.
3 Circumferència tangent a tres arcs de circumferència.
4 Circumferència tangent a quatre arcs concèntrics dos a dos.
5 Circumferències tangents a dues altres, donat el punt de tangència sobre una d´elles.
6 Circumferències tangents a una recta que passen per dos punts.
7 Circumferències tangents a dues rectes que passen per un punt.
8 Circumferències tangents a una circumferència donada que passen per dos punts. (exteriors-interiors)
9 Circumferències tangents a una circumferència donada i a una recta, donat el punt de tangència sobre la recta.
10 Circumferències tangents a una circumferència donada, a un punt d´ella i a una recta.
11 Circumferències tangents a una altra circumferència i a dues rectes.
12 Circumferències amb centre sobre d´una recta r, que passen per un punt d´ella i són tangents a una altra circumferència donada.
13 Circumferències amb centre sobre d´una recta r, que passen per un punt i són tangents a una altra circumferència donada.
PERSPECTIVA