HArtEsquemes d'aprenentatge interactiu sobre aspectes destacats de l'assignatura d'Història d'Art de Batxillerat.